Dela och Creative Commons

Flexlär bygger på att vi tycker om att dela med oss. Att så många som möjligt kan ta del av det vi gör och att andra folkbildare kan lära av våra erfarenheter och att vi lär av varandra. Internationellt kallas denna rörelse OER – Open Educational Resources.

Inom OER/öppna lärresurser är begreppet Creative Commons grundläggande. Creative Commons är en global licencieringsform där man som upphovsman ger andra rätt att på schysta villkor använda och vidareutveckla ens material eller “verk” som det kallas i upphovsrättsammanhang.

Allt material som produceras inom ramen för Flexlär 2013 skall göras tillgängligt med en tydlig Creative Commons-märkning. Vi använder generellt den cc-licens som heter Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 3.0 Unported Licens.

Den innebär att andra får använda, sprida och vidareutveckla “verket” fast under vissa begränsningar. Dessa är:

  • Erkännande = upphovsman skall uppges
  • IckeKommersiell = “verket” får inte användas i kommersiella sammanhang
  • DelaLika 3.0 = Om du gör och sprider bearbetningar av verket ska dessa ges samma cc-licens som ursprunget
Se en film som kortfattat beskriver hur Creative Commons fungerar:

Creative Commons-licens
Detta verk av audiola är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 3.0 Unported-licens. Based on a work at CreativeCommons AotearoaNZ Filmen ingår i serien Verktyg för lärande / OER/Öppna lärresurser vilken är en översikt och introduktion till området. Innehållet riktar sig specifikt till universitets- och högskolepersonal.

Mer information om OER och Creative Commons på:

Creative Commons Sverige  http://www.creativecommons.se

Verktyg för lärande http://larverktyg-snh.se

Copyright – Copyleft från punkt se https://www.iis.se/docs/copyright_copyleft.pdf

Comments are closed.