Avstämningsmöte

Under projektåret ska alla projekt ha kontinuerliga och obligatoriska avstämningsmöten med sin projektmentor. Syftet är att ni ska få hjälp och vägledning under produktionen. Mötena sker enligt lista nedan (eller annan överenskommelse) via video-Skype, Google Hangouts eller Videokonferens Folkbildning. Projektledarna inom respektive projekt ansvarar för att ny tid bokas vid förhinder.

Mötena ligger under 6 perioder:

Möte 1 v.10-11 Presentera utvecklad projektplan, resurser och aktuellt läge

Möte 2 v.16-17 (För)produktion i gång – lägesrapport

Möte 3 v.23-24 Gruppsamtal Videokonferens Folkbildning Presentera för de andra i gruppen / diskutera

Möte 4 v.34-35 Produktionswebb skall vara uppe – lägesrapport

Möte 5: v.39-40 Gruppsamtal Videokonferens Folkbildning Presentera för de andra i gruppen / diskutera

Möte 6 v.45 Inför leverans – finslipning, justeringar – OBS projekten bokar själva in möte med projektmentor inför leverans

Se schema för avstämningsmöte Grupp Ola

Se schema för avstämningsmöte Grupp Mathias

Comments are closed.