Regionalt möte

Regionalt möte

Under maj – juni kommer vi även att kalla rektor/verksamhetsansvarig  och dig som är projektledare till ett regionalt möte. Där vill vi speciellt lyfta fram frågan hur ni internt sprider erfarenheter och kunskaper kring projektet samt hur ni utvecklar, eller lokalt arbetar med, en plan för ett modernt flexibelt lärande.

Mer information om regionalt möte kommer senare i vår projektkonferens i FC Folkbildning.


Comments are closed.