Produktionens webbplats

Alla produktioner ska levereras i någon form av webbsajt som (i slutänden) ligger på Folkbildningsnätets server. Syftet med sajten är att hålla ihop materialet och presentera innehållet på ett så tydligt och användbart sätt som möjligt.

Webbserver

WordPress
Folkbildningsnätet har en WordPress-server som vi kostnadsfritt erbjuder alla projekt som vill använda WordPress. Det innebär att man redan från början bygger upp sitt material på den webbadress (URL) där det ska ligga när det väl publicerats. Man slipper flytt vilket kan innebära problem och onödigt merarbete. Det ger också Folkbildningsnätet bättre möjlighet att framöver ha koll på sidorna och ev. redigera dem om behov finns. Detta naturligtvis helt i samarbete med projektägarna i varje enskilt fall.

Adressen det färdiga materialet blir i så fall projektnamn.oer.folkbildning.net.

Webb – ftp/webbhotell
Många tidigare projekt har valt att leverera i form av en webbsajt i ren HTML. Leveransen blir då en mapp som innehåller hela webbsajten (studiematerialet) som kan sedan publiceras via Folkbildningsnätets server. Folkbildningsnätet erbjuder serverplats vilket gör att ni producenter kan skapa ert material och lägga upp det direkt på den  webbadress (URL) där det senare ska publiceras.

Webbadressen till ert färdiga material blir då: resurs.folkbildning.net/oer/projektnamn  (eller valfritt)

Wikis
För den som vill arbeta med wikiverktyget så erbjuds möjlighet att använda Folkbildningsnätets wikiserver.

Hör av er direkt till Lars-Göran Karlsson på Folkbildningsnätet för tillgång till WordPress, wikiserver eller HTML/webbhotell.

Riktlinjer för webb

Inom Flexlär 2013 vill vi uppmuntra till nyskapande och att ni som producenter provar nya vägar och modeller för att bygga upp nätbaserade produktioner.

Gemensamt för alla produktioner är att de ska vara lättnavigerade, flexibla och vara direkt utformade för att fungera i olika lärsituationer. På produktionens webbplats ska också finnas uppgifter om vem som skapat produktionen, uppgifter om upphovsrätt och också gärna kontaktuppgifter.

Comments are closed.