4. Produktion och leverans

Krav och förväntningar är i princip de samma för alla projekt inom Flexlär 2013. Då projekten inom Pilot/Re:design är mindre i omfattning är också krav och förväntningar något annorlunda.

Slutmålet för alla projekt är att skapa nätbaserade produktioner. Resultatet ska vara att lätt ta del av oavsett om det är ett digitalt studiematerial eller en beskrivning av en metod. Alla produktioner ska därför skapa en webbplats där innehåll och metod enkelt kan förstås och användas av andra folkbildare. Här görs alltså inte skillnad mellan FÖL och Metod-projekt. Pilot/Re:design-projekt diskuterar lämplig “presentation” av färdigt resultat med sin projektmentor.

Riktlinjer för produktion
Syftet med Flexlär 2013 är att producera olika typer av nätbaserade studiematerial och flexibla metoder som är fritt tillgängliga och som många inom folkbildningen kan använda.

De färdiga produktionerna:

  • består av en helhet, en webbplats eller liknande, som håller samman innehållet och gör det enkelt för användare att förstå och använda materialet.
  • blandar olika medietyper (text, film, ljud, bilder etc) och är interaktiva
  • är skapade för att hela eller i delar fungera för lärande inom folkbildningen
  • är fria att använda och att bearbeta/vidareutveckla enligt Creative Commons
  • levereras (rent fysiskt) till Folkbildningsrådet/Folkbildningsnätet
  • ägs efter leverans av Folkbildningsrådet/Folkbildningsnätet
  • är neutrala i sin utformning och innehåll när det gäller vilket studieförbund/folkhögskola som producerat materialet. Detta anges i credittext och på specifik ”Om materialet”-sida som del av materialet.

Leverans Större projekt

Leverans av färdig produktion sker senast 2013-11-15 och omfattar:

  • Produktion Öppen lärresurs/studiematerial/metod

Det är omöjligt att exakt beskriva vilka delar som leveransen ska innehålla. Detta på grund av att olika projekt använder sig av olika tekniska lösningar och plattformar. Därför är det viktigt att diskutera detta och att göra en överenskommelse med projektmentorn kring vad som ska ingå i leveransen och hur den ska gå till.

Dessutom ska leverans av följande göras senast 2013-12-07:

  • Så här skapade vi ”vår öppna lärresurs”  – en lättläst beskrivning av hur ni gått tillväga (pdf eller webb)
  • Så här kan du använda ”vår öppna lärresurs” – metodhandledning (pdf eller webb)
Slutrapport + Handlingsplan flexibelt lärande senast 2013-12-31


Leverans Pilot/Re:design

Leverans av färdig produktion sker senast 2013-11-15

Exakt innehåll för Pilot/Re:design görs upp med projektmentor

Slutrapport + Handlingsplan flexibelt lärande senast 2013-12-31

Comments are closed.