Tillgänglighet

Tillgänglighet på webben betecknar hur väl en webbplats fungerar för personer med funktionsnedsättning. Folkbildningsnätets många resurser ska vara tillgängliga för alla våra användare – så långt detta är möjligt.

Generellt kan sägas att alla texter som är tänkta att publiceras på Folkbildningsnätet ska vara skrivna så att de är lätta att ta till sig och navigation mellan sidor ska vara logisk och överskådligt uppbyggt. Nu finns en hel mängd rekommendationer om hur man gör tillgängliga sidor – framför allt för myndigheter som har krav på sig att deras sidor ska vara tillgängliga. Formellt behöver inte Folkbildningsnätet svara upp på dessa krav men ambitionen är, som sagt, att Folkbildningsnätets resurser är så tillgängliga som möjligt för alla våra användare och här har vi stor hjälp av de rekommendationer som finns för myndigheter.

E-delegationen har sammanställt webbriktlinjer för offentlig sektor och många av dessa riktlinjer kan man med fördel genomföra. Att ha alternativa lättlästa texter genomgående eller att ha teckentolkade videor är inte något vi kräver men vi ser naturligtvis positivt på de extra ansträngningar som görs för att öka tillgängligheten.
http://www.webbriktlinjer.se/principer/tillganglig/

Följande punkter är dock krav vi ställer på webbsidor som ska publiceras på Folkbildningsnätet:

  • Det ska vara möjligt att vandra runt på webbplatsen genom att enbart använda tabb-tangenten. Musen kan kopplas bort.
  • Möjligt få hela innehållet uppläst via talsyntes. Folkbildningsnätet är anslutet till Talande webb och denna funktion ska kunna aktiveras på alla webbsidor – se http://www.funkanu.com/talandewebbplus för inhämtande av skript
  • Bilder, dokument och länkar ska ha beskrivande alternativtexter.
  • Design, färger och typsnitt ska väljas utifrån läsbarhet och tydlighet i kontraster.
  • Inga blinkande bilder eller figurer ska finnas på webbsidorna
  • Texter får inte förekomma i form av bilder då hjälpmedel för att läsa upp texter inte kan “se” texterna.

Comments are closed.