På Pedagogiska resurser

Ett av syftena med Flexlär är att andra ska kunna använda producerat material, metoder och vunna erfarenheter.  Gemensamt för alla projekt är därför att de efter leverans kommer att presenteras och tillgängliggöras via Folkbildningsnätets pedagogiska resurser. Dels kommer detta ske via samlings-/temasidor och dels kommer varje projekt/produktion presenteras på en egen separat sida. På de sistnämnda samlas:

  • länk till produktion (FÖL) / presentation (Metod/Pilot)
  • Så här skapade vi ”vår öppna lärresurs” / ”vår metod”
  • Så här kan du använda ”vår öppna lärresurs” / ”vår metod”

Se exempel från tidigare projektomgångar

Comments are closed.