Handlingsplan kring flexibelt lärande

I uppdraget ingår också att ta fram en handlingsplan för hur er skola/organisation ska arbeta kring flexibelt lärande under 2014. Under de regionala mötena i maj/juni kommer vi att presentera  riktlinjer för handlingsplanen.

Handlingsplanen ska sammanfatta organisationens mål för flexibelt lärande. Den ska också innehålla de konkreta åtgärder och ge svar på följande frågor:

  • Vilka mål har vi för flexibelt lärande i organisationen?
  • Vilka konkreta åtgärder behövs för att uppfylla målen?
  • Vem är ansvarig och vem/vilka utför?
  • När genomförs åtgärder och när ska planens mål vara uppnådda?

Ni kommer att få frågor att svara på i slutrapporteringen angående innehållet i er handlingsplan. Handlingsplanen ska skickas in i samband med slutrapporten. Uppföljning och utvärdering av handlingsplanen ska planeras och genomföras i den egna organisationen.

Folkbildningsrådet gör en uppföljning av planerna vid slutet av 2014.

Ulrika Knutsson, Folkbildningsrådet, svarar på frågor om handlingsplanen.


 

Comments are closed.