Spridningsaktiviteter

Spridningsaktivitet flexibelt lärande

Du har i uppdrag att planera och genomföra en spridningsaktivitet fram till och med september månad. Syftet är att du ska presentera ditt projekt i ett strategiskt sammanhang och att göra fler medvetna om vad som händer i ditt projekt och i folkbildningens flexibla lärande.

Du väljer själv vad och hur du vill göra. Det kan vara i form av en seminariedag med medlemsorganisationer, ett cirkelledarmöte, en pedagogdag, ett utbildningtillfälle för styrelsen, en folkbildningsdag med biblioteket eller något annat du tycker skulle vara viktigt och roligt att genomföra. Du kan välja att göra något lokalt eller regionalt, enskilt eller i samverkan. Du kan både ge och få inspiration till aktiviteter genom att dela idéer i vår konferens på FC Folkbildning.

Spridningsaktiviteten ska vara genomförd senast 30 september och redovisas senast 15 oktober. Beskriv kortfattat din spridningsaktivitet och reflektera över resultatet. Om din aktivitet är planerad till efter september så beskriver du dina planer.

Spridningsaktiviteten redovisas i vår konferens Flexlär 2013 i FC Folkbildning senast 15 oktober

Som hjälp inför din spridningsaktivitet har vi plockat ihop en verktygslåda nedan. Du är välkommen att använda de delar som passar dig och din spridningsaktivitet.

Verktygslåda om folkbildningens flexibla lärande

Definition

Myndigheten CFL (Nationellt Centrum för Flexibelt Lärande) definierade folkbildningens flexibla lärande som:
Flexibelt lärande inom folkbildningen innebär att inom ramen för folkbildningspedagogiken, med dess förankring i det gemensamma lärandet inom sammanhållna grupper, erbjuda flexibla former som ger deltagarna större möjlighet att välja tid, plats, tempo, form etc för studierna.

Folkbildningsrådet menar att folkhögskolor ska erbjuda olika former av flexibelt lärande för att tillgodose studerandes olika behov. Folkbildningsrådet påpekar – i linje med CFL:s äldre definition – att flexibelt lärande på folkhögskolor ska präglas av samarbetslärande, i huvudsak sammanhållna grupper med gemensam kursstart. Man betonar särskilt samtalet som viktigt i folkbildningens flexibla lärande:
Studierna måste anordnas så att helhet och sammanhang kan skapas och så att kunskaperna kan prövas och bearbetas i ett öppet och fortlöpande samtal. Kommunikation måste möjliggöras inte enbart mellan lärare och deltagare utan också deltagarna emellan. Enbart intervallkurser med samlingar på skolan och mellanliggande självstudier med uppgifter som skall redovisas vid nästa möte är inte distanskurser.
(Källa: Nätpedagogwikin)

 

Kort om Folkbildningsnätets pedagogiska resurser

Pedagogiska resurser – en introduktion from audiola / Ola Hallqvist on Vimeo.

Aktuellt inom folkbildningens flexibla lärande

Folkbildningsrådet utvärderar flexibelt lärande och flexibla lärformer

Det får inte vara några klasskillnader

Expedition re:flex

Digitalt+Hantverk=Sant:

Leva och bo i Sverige:

Wikis i folkbildningen:

Äventyrspedagogik på Jämshögs folkhögskola:

Mera med Lera:

Mera med lera from audiola / Ola Hallqvist on Vimeo.

VoteIT:

VoteIT – en intervju med Hanna Jonsson from audiola / Ola Hallqvist on Vimeo.

Comments are closed.