2. Gemensamma uppgifter

Följande arbetsuppgifter är gemensamma och obligatoriska för alla projekt utom Pilot och Re:design.

 • Att utveckla och skapa en nätbaserad produktion enligt riktlinjer för Flexlär 2013
 • Medverkan vid Projektmöten vid 2 tillfällen – projektledarträff 1, 12-13/2 och projektledarträff 2, 29/11 2013
 • Aktivt deltagande i projektkonferens (på FC Folkbildning)
 • Delta i 6 avstämningsmöten med projektmentor
 • Besvara månatlig Flexfråga (7 ggr under året)
 • Genomföra 1 spridningsaktivitet internt eller externt
 • Ta fram Handlingsplan kring flexibelt lärande
 • Delta i 1 regionalt möte (projektledare + organisationsansvarig)
 • Skriva 1 Blogginlägg för nättidningen Re:flex
 • Leverans färdig produktion* senast 15/11 2013
 • Slutrapportering

*Till den färdiga produktionen levereras också 2 dokument:

 • Så här skapade vi ”vår öppna lärresurs / vår metod”  – en lättläst beskrivning av hur ni gått tillväga (pdf eller webb)
 • Så här kan du använda ”vår öppna lärresurs” / ”vår metod” – metodhandledning (pdf eller webb)

Följande arbetsuppgifter är obligatoriska för Pilot och Re:design:

 • Att utveckla och skapa en nätbaserad produktion enligt riktlinjer för Flexlär 2013
 • Medverkan vid Projektmöten vid 2 tillfällen – projektledarträff 1 10-11/2 och projektledarträff 2 29/11 2013.
 • Delta i 1 Regionalt möte (projektledare + organisationsansvarig) maj/juni – exakt datum kommer senare.
 • Delta i 1 Avstämningsmöte
 • Besvara 2 Flexfrågor
 • Leverans av färdig presentation senast 15/11 2013.
 • Slutrapportering

Comments are closed.