1.Grundförutsättningar

Det övergripande syftet för Flexlär 2013 är att öka kunskapen och användning kring och av flexibla material och metoder inom folkbildningen. Ert uppdrag under det här året är därför flerdelat. Dels handlar det om att producera nyskapande studiematerial och metoder och dels om att sprida kunskap och inspiration kring flexibelt lärande i och utanför era respektive organisationer. Detta är viktigt att veta och att komma ihåg!

Under projektåret kommer ni att lära er mycket. I uppdraget är det självklart att sprida dessa insikter och erfarenheter till andra folkbildare. Därför ingår förutom utveckling av material och metoder också en rad obligatoriska arbetsuppgifter som handlar om diskussion, dokumentation och spridning (flexfrågor, blogginlägg, handlingsplan och spridningsaktivitet/regionalt möte)

Delat uppdrag i Flexlär 2013

Organisation
Flexlär 2013 består av 22 är “större” projekt (tidigare kallade FÖL resp. Metod), 3 Pilotprojekt (Pilot) och 1  Re:design-projekt.

De 26 projekten är delade i två grupper och har var sin projektmentor som ska fungera som stöd och vägledning under projektåret:

  • Ola Hallqvist är projektmentor för Grupp Ola
  • Mathias Anbäcken är projektmentor för Grupp Mathias

Ulrika Knutsson, Folkbildningsrådet, är huvudansvarig för Flexlär 2013 och också den som hanterar frågor kring avtal och ekonomi.

Leverans av produktion/presentation
Alla projekt ska leverera material och metoder som andra folkbildare kan använda och vidareutveckla. Dessa kommer efter projektslut att samlas och presenteras på Folkbildningsnätets Pedagogiska Resurssidor.

För de 22 större projekten innebär produktion att skapa och utveckla olika typer av nätbaserade studiematerial och metoder vilka presenteras på en webbplats (som skapas av av och inom det enskilda projektet).
Dessa ska ha ett lättillgängligt tilltal, vara lättnavigerade, ha en tydlig pedagogisk struktur och vara multimediala.  De ska vara flexibelt uppbyggda och materialets delar ska gå att använda fristående i andra sammanhang.

För Pilot och Re:design gäller i princip samma som ovan. Dock är kraven lägre när det gäller hur omfattande den nätbaserade presentationen behöver vara.

 

 

 

 

Comments are closed.