Flexfrågor

Under projektåret ingår för projektkledare (undantag för Pilot/Re:design) att vid 6 tillfällen besvara en så kallad Flexfråga.

Flexfrågorna bidrar till ditt spridningsarbete kring flexibelt lärande och ger stöd och hjälp för er att samla den dokumentation och information som du behöver för din slutrapport.

För Pilot- och Re:design-projekt ingår att besvara 2 Flexfrågor under projektåret.

Flexfrågor besvaras i vår konferens “FBR flexlärprojekt 2013″ i FC Folkbildning.

Flexfråga februari – Presentation

Skriv en kort och lättfattlig text om ert projekt (kort beskrivning)  som presenterar vad ni ska göra, för vem det görs och vad det kommer att innehålla. Bifoga även bild som kan illustrera ert projekt (cc-märkt)

Tanken är att texten ska fungera på motsvarande denna sida


Flexfråga april – Dokumentation

Hur dokumenterar du ert projekt?
Det är viktigt att dokumentera vad man gör i ett projekt under tiden det pågår. Genom att kontinuerligt föra anteckningar, ta bilder, filma sekvenser blir det lättare att komma ihåg vad man gjort. (Dessa kan dessutom sedan bli kompletterande innehåll i den produktion ni gör.) Genom att kontinuerligt dokumentera ser man hur projektprocessen framskrider, vad man lär sig under vägen och alla inblandade kan ta del av vad som händer. I slutet av året, när det är dags för slutrapportering, blir denna dokumentation ovärderlig.

April månads Flexfråga innebär alltså att berätta hur ni kontinuerligt dokumenterar projektprocessen under året. Om ni gör det i bloggform (vilket är klokt) – bifoga länk.


Flexfråga maj - Planering av spridningsaktivitet

I projektuppdraget ingår att genomföra spridningsaktiviteter kring flexibelt lärande i ett strategiskt sammanhang. Flexfrågan i maj är därför – Hur ser planeringen  för era spridningsaktiviteter ut?

Några frågor på vägen:
Vilka målgrupp/mottagare vänder ni er mot och vilka bjuder ni in? Vilka moment ingår och vad vill ni berätta för andra om flexibelt lärande. Varför just denna målgrupp? Strategiskt sammanhang?


Flexfråga augusti  – Om tillgänglighet

En viktig aspekt av Flexlär 2013 är tillgänglighet. Hur tänker du och ni kring detta i just ert projekt? Vilka anpassningar och åtgärder kommer vi att se i just ert material? Vilka grupper är prioriterade när det gäller tillgänglighet i er produktion?
Berätta hur ni tänker och hur ni ska agera?


Flexfråga september – Redovisning spridningsaktivitet

Nya frågor september:

Vilka spridningsaktiviteter har ni genomfört och för vem?

Vilka från din organisation höll i aktiviteten?

Vilka resultat har ni sett?

Vad lyckades och vad lyckades sämre?

Hur har genomförda spridningsaktiviteter inspirerat till framtida spridning?

Bifoga material (PowerPoint, bildspel, filmer etc) som ni använt vid aktiviteterna

Flexfråga september besvaras senast 15 oktober 

———————————————————————————————————————————————–

OBS Tidigare flexfråga “Revidering av projektplan” ersätts av ovanstående frågor. Revidering av projektplan diskuteras direkt med projektmentor vid avstämningsmöte.

Nu är det dags att göra en revision av projektplanen. Uppgiften är att stämma av aktuellt läge i projektet och jämföra med den ursprungliga planeringen för både tid och innehåll och sedan göra en reviderad version. När ni är klara ska ni tydligt se exkat vad som återstår att göra, vem som ska utföra och när det ska vara klart.

Några frågor på vägen:
Hur ligger i vi i fas med befintlig planering och var ligger vi efter? Vilka nya moment har kommit till, vilka har försvunnit? Vad behöver vi göra för att lyckas att slutföra vår produktion i tid? Vem ska göra vad och vilka resurser behöver vi för att genomföra vår planering?


Flexfråga oktober  - Grus & guld

Sista flexfrågan handlar om att samla och fundera över sådant som varit bra men också det som varit mindre bra under projektets gång.

Reflektera över:
1. Vilka kringfaktorer har varit viktiga för projektets framgång och hur har du tagit tillvara dessa?
(Positivt om t.ex. organisatoriska förutsättningar, tillgången till teknik, stödfunktioner, allmän inställning hos ledning och kollegor, deltagarnas förkunskaper och inställning, samverkan med andra organisationer etc.)

2. Vilka kringfaktorer har hindrat projektets framgång och hur har du bemött dessa?
(Negativt om t.ex. organisatoriska förutsättningar, tillgången till teknik, stödfunktioner, allmän inställning hos ledning och kollegor, deltagarnas förkunskaper och inställning, samverkan med andra organisationer etc.)

Hämta gärna upp tankar som ni sagt och delat tidigare här i Flexlär-frågorna!

Comments are closed.