Flexlär 2012 års projekt

OBS ARKIVMATERIAL

Projekten i Flexlär 2012 är indelade i tre kategorier. Pilotprojekt, Metodutvecklingsprojekt och Folkbildningens öppna lärresurser.

Till Metodutvecklingsprojekt

Till Pilotprojekt

FOLKBILDNINGENS ÖPPNA LÄRRESUSER

Fria wikin

Glokala folkhögskolan
Projektledare: Jörgen Qvartsenklint

Kort beskrivning:Med projektet Fria Wikin vill vi skapa förutsättningar för en gemensam wiki på folkbildningsnätet som kan nås publikt av alla på nätet. Förutom det tekniska momentet att starta en wiki-webbplats så är det viktigt med deltagande så att ett stort fokus ligger på samverkan, även med externa medskapare.

Share Alike Wikipedia T-Shirt(29 april 2008)
Foto: (beskuren) mikeedesign

TESTA LÄRRESURSEN: wiki.folkbildning.net


Fjäril på blommaMot frisk & fri

Sensus
Projektledare: Johanna Krook

Kort beskrivning:
Frisk & fri är ett diskussionsbaserat flexibelt studiematerial tänkt att fungera i studiecirkelsammanhang, på temadagar eller som kort kurs. Innehållet uppmanar till att höja kunskapen om ätstörningar för att kunna upptäcka problematiken i tid och för att förebygga att någon drabbas. Materialet riktar sig till människor som arbetar med personer i riskåldern till att utveckla en ätstörning. Innehållet är den mest relevanta informationen man bör ha med sig i en situation kring ätstörningar. Deltagaren ska inte behöva läsa igenom sida upp och sida ner av fakta utan på ett enkelt sätt ta del av korta texter med tillhörande filmer.

Frisk & fri  beskriver exempelvis hur man på bästa sätt kan bemöta någon som kan vara drabbad. Deltagarna får också med sig information och kunskap om de diagnoser som finns inom problematiken och historisk fakta om ätstörningar. Ett annat avsnitt tar upp sambandet mellan idrott /prestation/kropp ur ett hälsosamt perspektiv.

Mer:
Blogginlägg i nättidningen re:flex om Frisk & fri 

TESTA LÄRRESURSEN: Frisk och fri


Folkflexwikin

Västerås folkhögskola
Projektledare: Mathias Anbäcken

Kort beskrivning:
Med nätets snabba utveckling följer en snabb utveckling av nätpedagogik. Med projektet folkflexwikin sjösätter vi en wiki där alla gemensamt kan beskriva begrepp inom den nätpedagogiska ramen.

Mer:
Så småningom kommer du att kunna följa arbetet på http://wiki.folkbildning.net, men tills vidare finns vi på http://folkflexwikin.wikispaces.com/.

Projektet har också en “pearltree” där vi samlar hemsidor som kan ligga till grund för vissa av wikiartiklarna. Det hittar du här: http://pear.ly/beQYr

Bild: AttributionNoncommercialShare Alike
Some rights reserved by   mushon

friskvardsverkstanFriskvårdsverkstan

Skarpnäcks folkhögskola
Projektledare: Sofie Sandholm

Kort beskrivning:
Friskvårdsverkan kommer att bli en öppen lärresurs kring att hur vi kan göra för att må bättre. Projektet drivs av Skarpnäcks folkhögskola där man är intresserade av hur hälsa påverkar våra prestationer.
– Det handlar om att att till exempel vad man kan göra för att nå ett högre välbefinnande och därmed få bättre förutsättningar att klara av sina studier, säger Sofie Sandholm som är projektledare.

Materialet kommer att fokusera på fyra områden; ”Motion & rörelse”, ”Kost”, ”Sova & vila” och ”Slappna av”. Varje område inleds med en kort och humoristisk film som både roar och väcker intresse. Till dessa kopplas reflektions- och diskussionsfrågor samt fördjupande material.


Att skapa en app

Studieförbundet Vuxenskolan
Projektledare: Jimmy Olsson

Kort beskrivning:
Projektets mål är att skapa en folkbildningsapplikation till Iphone. Arbetsprocessen dokumenteras och ligger sedan till grund för skapandet av en användarvänlig digital plattform i appskapande. Plattformen ska fungerar som ett verktyg för alla som vill lära sig att skapa en app.

Följ arbetet på: http://appskaparen.wordpress.com/


Skriv ditt liv - vilder på väggSkriv ditt liv

Fridhems folkhögskola
Projektledare: Anne Olsson

Kort beskrivning:
Vi vill skapa ett material som inspirerar till att strukturera
berättelser baserade på deltagarens liv och upplevelser. Sidan kommer att innehålla inspiration i form av skrivövningar, bildmaterial, musik och filmer, där vi får ta del av berättelser om t ex hur det gick till när personen lärde sig cykla.
Målgrupp är alla som är intresserade av att berätta om sitt liv, ung som gammal.


TolkTerm

Wiks folkhögskola
Projektledare: Ljiljana Erickson

Kort beskrivning:
TolkTerm kommer att bli ett nätverksbaserat lexikon och ett viktigt verktyg för verksamma och blivande tolkar och tolklärare/språkhandledare. Man ska snabbt och enkelt kunna slå upp facktermer inom området juridik. Projektet är modulärt och kan byggas ut med fler språk.


WebbsändningAktuell samhällsdebatt i digital form

Röda korsets folkhögskola
Projektledare: Birger Nilsson

Kort beskrivning:
Under 2012 ska vi, tillsammans med sex andra folkhögskolor producera sex webbsända föreläsningar med möjlighet till interaktivitet. Målet är att folkhögskolor runt om i Sverige lättare ska kunna dela med sig av föreläsningar och lektioner samt lära oss att arbeta pedagogiskt med ny teknik inom folkbildningen.

Vi kommer bland annat att bjuda in Behrang Kianzad, författare till ”Sanningens många nyanser” för att tala om förorten och media och mytbildningen om det homogena Sverige. Se en kort film med Behrang här:  http://www.rodakorsetsfolkhogskola.se/agera

Mer:
Mer om: http://webbildning.oer.folkbildning.net

AttributionNoncommercialShare Alike
Some rights reserved by kitseeborg

Glaseramera

Leksands folkhögskola
Projektledare: Mats Svensson

Kort beskrivning:
Projektet GLASERAMERA syftar till att skapa en hemsida som riktar sig till alla som vill lära sig hur man kan arbeta med kermikglasyrer för stengods. Här kommer man att kunna ta del av ”hur man gör” via instruktionsfilmer, hitta glasyrer och recept i en glasyrbank med bilder samt få förslag på olika modeller för att experimentera fram egna glasyrer.

Hemsidan är tänkt att vara en fristående uppföljning till www.meramedlera.seGustaviansk stol
Stilhistoria genom tiderna

Sunderby folkhögskola
Projektledare: Henny Kvamsdal

Kort beskrivning:
Arkitektur, formgivning och konst har genom tiderna förändrats och bestämts av tidens innovationer, aristokratier och makthavare. Influenser från handelsområden och kulturella mötesplatser med tex. tyger, färger och virke har påverkat vår exteriör och interiör och har därför haft stor betydelse för det sociala livet. Fred, krig, revolutioner och fattigdom har också satt sina spår.
Vi vill visa hur dessa förändringar har påverkat en exteriör och interiör genom tiderna.

Vi visar detta i stora drag genom två filmer:

1. 900-tal- ca 1850-tal

2. ca 1850- till i dag.

Vi skapar delmoment med film. Vi filmar, skissar, animerar och ljussätter en levande stilhistoria där arkitektur, inredning, möbelformgivning, klädmode, ljussättning och konst förändrar ett rum med en förklarande berättarröst. Vi väljer ut viktiga milstolpar för stilhistorien där påverkan från de olika momenten har varit som störst.

Mer: Blogginlägg i nättidningen re:flex om Stilhistoria genom tiderna

Bild: Henny Kvamsdal

Grundläggande färg- och materiallära inom akrylmålning

Hällefors folkhögskola
Projektledare: Maria Hernfridsson

Kort beskrivning:
Idag är det inte är så vanligt att människor kommer igång med de planer de har på att börja uttrycka sig estetiskt.. Vår strävan är att människor ska få tillgång till fler uttryckssätt och i detta fall genom konstnärlig gestaltning. Ambitionen efter projekttidens slut är att människor har börjat skapa och uttrycka sig via akrylmålning och att detta kan leda till att de utvecklas på det personliga planet.

De metoder vi kommer att använda oss av är skriftlig- och muntlig information samt videoinspelade avsnitt som visar och beskriver de olika momenten vid målning samt materialval. Videoinspelningarna kommer att textas för att även personer med någon form av hörselnedsättning ska kunna ta del av materialet. Materialet ska skapas på ett sådant sätt att det är redigeringsbart, möjligt att förändra samt även kan återanvändas i olika delar. Materialet kommer även att finnas på Youtube och andra sociala medier.

Bild: från fotoakuten.se

Filmkrets – inspirationsprogram och kurs i filmskapande

Kulturens Bildningsförbund
Projektledare: Marita Lobler

Kort beskrivning:
Kan man göra en serie inspirationsprogram för de som redan gjort en del filmer och samtidigt köra en studiecirkel för nybörjare i hur man gör sin första film?

Det är i varje fall något som vi i vårt projekt Filmkrets kommer att producera i form av en studioinspelning i talk-show format. I programserien, som består av 12 program á 10 min och behandlar varje steg av en filminspelning, kommer filmarbetare i ett flertal olika yrkespositioner att ge sin syn på sin yrkesroll och förhoppningsvis också att ge tips och trix till de som vill lära sig mer om det rörliga mediet.

Till varje program är ett textdokument kopplat med övningsuppgifter att lösa innan man går vidare för att se nästa inspirationsprogram, på så sätt jobbar man sig fram genom serien och har – då serien är slut – förhoppningsvis gjort sin första egna film, om det så bara är med hjälp av sin mobil som kamera.

Mer: Projektblogg

Attribution Some rights reserved by Oloremo

METODUTVECKLINGSPROJEKT

Konsten att sjunga visor

Ingesunds folkhögskola
Projektledare: Lennart Olsson

Kort beskrivning:
Vi skapar ett virtuellt mötesrum dit man kan flytta delar av det pedagogiska samtalet från undervisningen på vår kurs Singer-songwriter/Visa. Forumet kommer att bestå av filmer med sånger och visor som deltagarna själva gör och laddar upp. Där förväntas alla forumdeltagarna sedan delta med inlägg och kommentarer med det uttalade syftet att bidra till den individuella sceniska utvecklingen.

Forumet ska vara öppet för andra liknande kurser och intresserade.


Geocaching i folkbildningen

Hellidens folkhögskola
Projektledare: Magnus Hägg

Kort beskrivning:
Hellidens folkhögskola ska utveckla metoder för hur man kan använda sig av geocaching i det flexibla lärandet. På ren svenska handlar det om att hitta arbetssätt för att deltagarna ska kunna producera kunskap på ett mer varierat sätt än vanligt, i såväl rum som tid.

Ett smakprov på hur kul (och kallt) det kan vara framgår av detta klipp från vår första cachningsutflykt i februari.

Vill du veta mer om geocaching, kolla detta klipp eller besök www.geocaching.com.


Nätverkssamarbete på ett nytt sätt

Sverigefinska folkhögskolan
Projektledare: Sari Angeria Haara

Kort beskrivning:
Projektet Nätverkssamarbete på ett nytt sätt” grundar sig på det existerande nätverket Nätbildarna. Det är en sammanslutning av elva folkhögskolor vilka via en gemensam webbplats erbjuder distanskurser med hög folkbildningskvalitet.

Nätbildarna utgör genom sina nuvarande och eventuella framtida intressenter utgångspunkten för att studera hur och på vilka sätt folkhögskolor i Sverige kan samarbeta när kring distansutbildning.

Förhoppningen är att projektet Nätverkssamarbete ska leda fram till ett modernt och flexibelt distansutbildningsnätverk eller annat samarbete som har förutsättningar för att fortsätta att verka för distansutbildning med hög folkbildningskvalitet.

Mer: Nätbildarna webbplats


Katrine Hamori och Mariann Meijer Annerfeldt på Österlens folkhögskolaDela livshistorier över kulturella och språkliga gränser genom digital delaktighet

Österlens folkhögskola
Projektledare: Katrine Hamori

Kort beskrivning:
   – Det sägs att religion i ett mångkulturellt samhälle kan vara orsak till splittring men vi anser att olikheter inte behöver vara ett problem om man möter varandra med respekt och kunskap. Vårt projekt går ut på att dela livshistorier över kulturella och språkliga gränser genom digital delaktighet. Så beskriver Katrine Hamori och Mariann Meijer Annerfeldt på Österlens folkhögskola tankarna bakom projektet.

Under projekttiden ska Katrine och Mariann och Skrivarlinjen på Österlens folkhögskola samarbeta med deltagare från Ibn Rushd vilket är en paraplyorganisation för föreningar med islam som gemensam nämnare. Genom samtal och skrivövningar ska de unga deltagarna öka sin förståelse och kunskap om varandras kulturer och bakgrunder.


Digital stadsrundvandring i Varberg

Folkuniversitetet Väst
Projektledare: Emma Rosengren

Kort beskrivning:
Folkuniversitetet kommer under våren 2012 att ta fram en gratisapp till Iphone samt Ipad där vi kommer att skapa en digital rundvandring i Varberg. Tanken är att det ska finnas två stycken sträckor, en lite kortare och en lite längre, där man kan följa en rutt och få information om de sevärdheter som man går förbi på denna sträckade vandring. Det kommer att finnas både äldre bilder, nytagna bilder samt en guidad video om de olika sevärdheterna. I projektet ingår sedan att under hösten anordna en studiecirkel som dels baseras på rundvandringen och dels på Varbergs historia.

Följ projektet på: http://digitalrundvandring.wordpress.com/

AttributionNoncommercialShare Alike
Bild: Some rights reserved by lemonad
http://www.flickr.com/photos/lemonad/2297255489/

datar med headsetLärresurs om Digitalt lärande

Studieförbundet Vuxenskolan
Projektledare: Eva Odelius-Hennevelt

Kort beskrivning:
Genom projektet vill vi utveckla metoder för ökad digital användning hos våra samarbetsorganisationer och de cirkelledare som har verksamhet i organisationerna. Vi tänker skapa en digital lärresurs med instruktioner, instruktionsfilmer och bra material.

Vi vill också öka kunskapen om de möjligheter kring digitalt lärande som finns via Folkbildningsnätet och andra digitala gratisresurser som finns att tillgå via nätet. Bl a genom en digital studieplan till boken Gilla!


Validering via web

ABF Skellefteå
Projektledare: Anders Svedjevik

Kort beskrivning:
Under ett antal år har ABF tillsammans med Medlefors Folkhögskola  processat fram ett verktyg ( ValiAnte) för att validera den kunskap och kompetens man efter hand fått som förtroendevald i ideella organisationer. För att utbilda fler som kan handleda processen i ValiAnte skapar vi nu en webbaserad utbildning i verktyget ValiAnte. Utbildningen har två syften dels att utbilda nya ledare men också fungera som ett pedagogisk stöd för utbildade ledare som har i gång grupper i ValiAnte processen.

Kortfattad beskrivning av valideringsprocessen:

Han/hon får erinra sig och beskriva sina erfarenheter av olika förtroendeuppdrag, internationell och kulturell verksamhet mm, kurser och cirklar, seminarier, konferenser, praktik och dylikt han/hon deltagit i och vad han/hon lärt under resans gång. Det gör valideringen till en lärprocess.

Mer: www.valiante.se


Medlefors livboj

Medlefors folkhögskola
Projektledare: Maria Burström

Kort beskrivning:
Vi bygger upp ett digitalt rum där du både får hjälp med dina studier/ vardagen och lär dig att hantera datorn som ett verktyg i lärandet.Tänk dig att både förbättra dina  datakunskaper samtidigt som du får hjälp med dina studier. I Medlefors livboj finns detta rum där du erbjuds fria lärresurser, länkar till det du behöver i dina studier, chatrum med läxhjälp m.m. Förutom detta hittar du information om det du kan behöva hjälp med i vardagen såsom länkar till CSN, Försäkringskassan, Ungdomshälsan och andra organisationer och myndigheter. Tanken är att du ska kunna använda detta rum både hemma och på skolan. Flexibelt lärande ger studerande en större chans i livet.


Nätbaserad distansutbildning i ekologisk odling i kärvare klimat

 

Mora folhögskola
Projektledare: Maud Wessman Dernebo

Kort beskrivning:
Projektet utvecklar metoder för nätbaserad distansutbildning i ekologisk odling i kärvare klimat. Man gör det genom en kurs som är inriktad på ekologisk odling av grönsaker, frukt och bär. Det handlar också om tips kring passande sorter, förbättrande tekniska lösningar och planering av trädgård i kärvare klimatzoner. Kursen är upplagd i tematisk form med nätträffar samt några närträffar och följer odlingsåret från mars till oktober och avslutas med en skördefest i Skattungbyn.

– Vår förhoppning är att deltagarnas olika odlingsförutsättningar och erfarenheter ska bli en viktig del i hur kursen utvecklas under året, säger Maud Wessman som är projektledare.

Målet med projektet är att utveckla flexibla metoder att fördjupa deltagarnas kunskaper i ekologisk trädgårdsodling och att med dessa verktyg kunna skapa en produktiv, över tiden hållbar men också vacker trädgård.

Bild: Patrik Ytterholm.

Utveckling med hjälp av fokusgrupper

Medborgarskolan
Projektledare: Torsten Eliasson

Kort beskrivning:
Vad vill kommande generation få ut av folkbildningen? Vill man delta i fysiska möten eller förväntar man sig att allt ska finnas i datorn och mobilen? Vad vill man lära sig och varför? Är det kurser som förbättrar möjligheterna på arbetsmarknaden som man kommer att prioritera eller är det kurser som utvecklar mig som människa som är viktigt?

Med hjälp av fokusgrupper bestående av ungdomar och resultat från forskningen på det här området är det bland annat dessa frågor som vi hoppas att projektet ska ge svar på.


Coach på Nätet

Åsa folkhögskola
Projektledare: Solveig Enberg

Kort beskrivning:
Vårt projekt ska svara på frågan om man med hjälp av sociala media kan utveckla en kurs för blivande nätcoacher. Coacherna ska stödja de kvinnor som beviljats mikrolån. Samtliga har skiftande etnisk bakgrund.


PILOTPROJEKT

Äventyrspedagogik som flexibelt lärande!

Jämshögs folkhögskola
Projektledare: Torbjörn Lingöy

Kort beskrivning:
Idén med projektet är att integrera en etablerad inlärningsmetodik, äventyrspedagogiken, med det informations- och kommunikationsflöde som internet utgör. Utifrån en realistisk och aktuell story formuleras ett uppdrag som leder deltagarna kors och tvärs genom både digitala och verkliga miljöer. Man kommer använda äventyrspedagogiken som “trigger” för att utveckla deltagarnas medvetenhet om sina personliga läromiljöer, (PLE).

AttributionNoncommercialNo Derivative WorksBild: Some rights reserved by Nat. Media Museum

Folklig dans på distans

Malungs folkhögskola
Projektledare: Eva Avgerinou

Kort beskrivning:

Mer:


Halvdistanskurs i japanska på googleapps for education

Folkuniversitetet, Region Öst
Projektledare: Sue Sugizaki

Kort beskrivning:
Det blev heldistans med G+/Hangouts. Deltagare har en webbträff var annan vecka. Mellan veckorna studerar de i sin egen hand.

Mer:

Follkuniversitetet Stockholm har sin egen G-apps som heter School Web Office. Den installerades i augusti 2011 och sedan dess har jag försökt utveckla den som IT-personal.

När jag ansökte till projektmedel, då undersökte jag möjlighet av G-apps som distansplattform. Men nu har jag kommit till en slutsats att G-apps inte är mogen för distansundervisning. Så i detta projetk använder jag Moodle med G-apps plugin jag lagt in G+/Hangouts. Tur jag är Moodle-administratör också!

 


Lära för att leda online

Studieförbundet Bilda Mittsverige
Projektledare: Carina Söderlund

Kort beskrivning:

Mer:


Nätverk för personer med OCD och närstående

Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala län
Projektledare: Anna-Maria Lundberg

Kort beskrivning:
Vi bygger upp ett kollegialt pilotnätverk, eller ”Community of Practice” för personer med OCD och deras närstående. Detta är ett samarbetsprojekt mellan OCD-föreningen Ananke i Uppsala län och Studieförbundet Vuxenskolan. Under projektet skall vi testa ut vilka communities som behövs, vilka roller det skall finnas.

Vi talar om tre nätverk kring varje person med OCD:

  • drabbadenätverk
  • närståendenätverk
  • intressenätverk

I aktuellt projekt söker vi ett anslag för att prova på en elektronisk plattform för formellt lärande, erfarenhetsutbyte, informellt lärande genom rådfrågning, samordning av insatser för att vidmakthålla förbättringar som de drabbade nått etc. I detta system ackumuleras kunskap från ett växande antal drabbade och närstående och övriga som ingår i de tre nätverken. Under detta pilotprojekt kommer vi framför allt att bygga upp en initial miljö och påbörja tester med några tiotal deltagare och framför allt i de två första nätverken. Vid lyckat utfall avser vi öka verksamheten lokalt och i hela landet. Resultaten kommer även att bli relevanta för andra psykiatriska diagnoser och i en referensgrupp för projektet kommer bl a föreningarna Ångestsyndromsällskapet och Balans att ingå.

AttributionNoncommercialShare Alike
Some rights reserved by guineapigmum

Textil framtid

Hållands folkhögskola
Projektledare: Cici Wennberg

Kort beskrivning:

Mer:


Flexibelt lärande för kvinnliga nätverk i Habo/Mullsjö

Folkuniversitetet Jönköping
Projektledare: Charlotta Boström

Kort beskrivning:

Mer:


Lärande i engelska med sociala medier

S:ta Birgittas folkhögskola
Projektledare: Gordon McCulloch

Kort beskrivning:
Tre skilda elevgrupper från tre olika skolor i tre olika samhällen ­ i Sverige, Tyskland och Kurdistan ­ läser engelska enligt sina respektive kursplaner. Nu ska vi studera tillsammans.

Vi ska använda oss av internet och Folkbildningsnätets sociala medier-plattform (http://hem.folkbildning.net/page.asp?kat=3) där vi kan dela dokument, bilder och filmer, skapa wikis tillsammans och inte minst diskutera massa olika ämnen utifrån våra olika erfarenheter och perspektiv.

Vår språkliga, pedagogiska och tekniska kunskap kommer att vidgas och växa. Vi hoppas att vårt pilotprojekt ska lära oss ­ och andra skolor som kan ta del av det vi gör ­ att använda sociala medier och annan webbteknik för att samarbeta och lära från varandra.

Attribution
Some rights reserved by jurvetson

Socialt skrivande

Härnösands folkhögskola
Projektledare: Kristian Holmgren

Kort beskrivning:

Mer:


Skärmdump från SM Folkbildning Bättre svenska

Ingesunds folkhögskola
Projektledare: Hans Hellström

Kort beskrivning:
Kursen Bättre svenska är en allmän kurs som vänder sig till utlandsfödda som vill bättra på sin svenska. Kursen är på grundskole- och gymnasienivå och har som antagningskrav minst SFI-nivå C.

Projektet syftar till att stärka deltagarnas digitala kompetenser och att utforska digitala pedagogiska resurser som kan vara till hjälp när det gäller språkinlärning. Ett för projektet fokuserat område i sammanhanget handlar om hur iPad i kombination med applikationen OTSW (Open Text Social Workplace Mobil) kan användas för att främja språkinlärning.

Hur påverkas språkinlärningen av ett mer flexibelt lärande, där alla kursdeltagare genom sina surfplattor har ständig tillgång till digitala pedagogiska resurser? Hur påverkas motivation, kreativitet, samarbete och kommunikation? Går det att hitta nya pedagogiska strategier för bättre språkinlärning?

Projektet kommer att ingå i ett större projekt, som utgör skolans satsning på en iPad per kursdeltagare.

Följ projektet på www.ipadingesund.skolbloggen.se


Personlig lärmiljö för friskvårdare

Åsa folkhögskola
Projektledare: Jan Jonsson

Kort beskrivning:

Mer:


Comments are closed.