Länkar

Folkbildningsnätet
är den självklara start- och mötespunkten på nätet för folkbildningen. Här erbjuds många viktiga och användbara verktyg och resurser för möten och lärande.

Verktyg för lärande
Verktyg för lärande finns för att inspirera fler att utforska olika sätt att berätta och att se de pedagogiska möjligheter som idag finns tillgängliga via datorer och Internet. Allt material är fritt tillgängligt och finns till för dig som är nyfiken på nya möjligheter för undervisning och lärande.

Digidel 2013
Kampanjen Digidel verkar för en ökad digital delaktighet i Sverige. Syftet är att alla ska våga, vilja och kunna ta del av Internet. Kampanjens mål är att med gemensamma krafter få ytterligare minst 500 000 svenskar att börja använda Internet innan utgången av år 2013.

Comments are closed.