Om Flexlär 2012

Info om Flexlär

Flexlär 2012 är en del av den stora satsning kring flexibelt lärande som görs av Folkbildningsrådet. Syftet är att stimulera och att uppmuntra utvecklingsarbete inom området ute i den svenska folkbildningen. I årets omgång som pågår under hela 2012 ingår ett fyrtiotal projekt. Deltagarna kommer från såväl folkhögskolor som studieförbund. Innehållet i dessa olika satsningar varierar men gemensamt är en nyfikenhet kring vad Internet, ny teknik och och nya metoder kan innebära för dagens och framtidens folkbildning.

Flexlär 2012 är indelat i 3 undergrupper med lite olika inriktning:

  1. Pilotprojekt – mindre “prova på”-projekt
  2. Metodutvecklingsprojekt
  3. Folkbildningens öppna lärresuser (FÖL)

Kort film som beskriver Flexlär (och i synnerhet FÖL) i korthet (från 2010)

Syftet med denna webbsajt är att synliggöra det fantastiska arbete som görs av engagerade och kunniga folkbildare runt om i Sverige.

Övergripande syfte 
Projektmedlen inom Flexlär 2012 avser att stödja utveckling av flexibelt lärande i studieförbund och folkhögskolor i syfte att öka den digitala delaktigheten. Projektmedlen avser utvecklingsarbete som normalt inte finansieras inom det ordinarie statsbidraget.

Comments are closed.