Projekt 2013

Logotyp Latto DromLattjo Drom  

Kulturens Bildningsverksamhet
Projektledare: Anita Santesson

Kort beskrivning:
Lattjodrom.com vill med kulturella medel skapa en hemsida om och för det bortglömda Romanofolket Resande. På sidan finns, fakta, historia, intervjuer, spel, lärresurser, dans och dessutom fantastisk musik från Nordic Romani Festival.

Resandefolket har funnits i Sverige sedan 1512, de är en av våra mest utsatta minoriteter. Men de är också en folkgrupp vars kultur berikat Sverige. För vad vore väl en midsommar utan Drömmen om Elin? Vad vore vårt språk utan ord som lattjo, tjej och jycke? Och tänk om ingen visste hur man dansar vals.

Lattjo Drom är romani och betyder trevlig resa. Följ oss på nätet från 1 juni 2013!

Lattjo Drom är ett samarbete mellan Skolverket, Folkbildningsrådet, RFoD, Kulturens bildningsverksamhet, föreningen Lattjo Drom och Nordic Romani Festival

Besök webbplatsen: http://lattjodrom.com/


medfilmensomsprakFilmen | Med filmen som språk

SVs regionförbund i Skåne
Projektledare: Rinella Grahn

Kort beskrivning:
Syftet

 • Utveckla metodmaterial för flexibelt lärande för unga med språkstörning
 • Deltagarna arbetar ”Med filmen som språk” – via digitala kanaler
 • Ge ungdomar och unga vuxna möjlighet att uttrycka sig på annat sätt än genom tal
 • Fokus ligger på deltagarnas styrkor och intressen – inte deras svårigheter. Vi utgår från lusten som drivkraft.
 • Anpassa folkbildningens metoder till målgruppens förutsättningar och digitala plattformar.
 • Kompetensutveckling för cirkelledare, kulturledare och anställda

Besök webbplatsen: http://filmen.oer.folkbildning.net


Funk-IT    

Medborgarskolan Region Väst
Projektledare: Ami Norberg


Man och kvinna framför datorFilmlär (Flexiblare metoder -
bra för alla men en förutsättning för vissa)    

Tornedalens folkhögskola
Projektledare: Johan Taavo

Kort beskrivning:
Vi vill utveckla undervisningsmetoderna för distansutbildningar genom att öka det auditiva och kinestetiska inlärningsstilarna. Vi vill ge deltagare med läs- och skrivsvårigheter möjligheter till en mer anpassad utbildning, men för att kunna göra det så måste lärarna/utbildarna ha förtrogenhet med metoderna som kan användas
Projektet riktar sig främst mot lärare på allmän linje som arbetar med deltagare på distans. Målet är att stärka lärarnas självförtroende och kunskap att använda sig av videoinspelningar för lektioner och lektionsuppgifter.


kognitivaDigifunk

Studiefrämjandet Uppsala
Projektledare: Karin Johansson

Kort beskrivning:
Många personer med funktionsnedsättning har inte möjlighet att, helt eller delvis, delta i närundervisning på grund av sin funktionsnedsättning, eller de funktionshinder en vanlig kvällskurs kan innebära. Därför ska vi ägna vårt projekt åt att skapa tillgängliga, flexibla lärmetoder för att inkludera även dessa människor in i folkbildningen. Vi riktar oss till personer med en kognitiv problematik.

Besök webbplatsen: http://digifunk.oer.folkbildning.net 

Bild:  Some rights reserved by db Photography | Demi-Brooke


teckning med två med människor i bildFriends

Studiefrämjandet Uppsala
Projektledare: Karin Johansson

Kort beskrivning:
Projektets mål är att göra det engelska språket mer tillgängligt för personer med komplexa behov av lärande och minskad sensorisk och intellektuell kapacitet

FRIENDS är ett specialanpassat studiematerial som hjälper målgruppen att:

 1. känna igen och förstå en rad engelska vardagliga ord och fraser
 2. använda engelska i lekar och i verkliga livet
 3. bygga upp ett självförtroende och öka den digitala kompetensen genom att lära sig engelska med hjälp av olika medier
 4. öka sina sociala färdigheter genom webbkommunikation, nätverk och gemensamma informationssökningar på nätet.
 5. Förbättra möjligheterna att finna arbete

Besök webbplatsen: http://friends.oer.folkbildning.net


Samarbetsövningar i gymnastiksalFrån analog till digital - erfarenheter på väg mot ett flexiblare lärande

Strömbäcks folkhögskola
Projektledare: Tomas Rosengren

Besök webbplatsen: http://samhallshistoria.oer.folkbildning.net

 


Tangentbord med handkappsymbolSkapa en studiecirkel på distans

Sensus Stockholm-Gotland
Projektledare: Tomas Jarhall

Kort beskrivning:
Projektets mål är att ta fram beskrivande medtoder hur man kan genomföra studiecirklar på distans för personer som använder teckenspråk, men även vara tillgänglig för andra funktionsnedsättningar.

Metodbeskrivningen ska vara ett verktyg/guide för verksamhetsutvecklare, medlemsorganisationer. studiecirkelledare och deltagare hur en studiecirkel kan genomföras på distans inom folkbildningen och dess regler.

Besök webbplatsen: http://teckensprak.oer.folkbildning.net/

Bild:
Creative Commons-licens
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 3.0 Unported Licens.


Fysiskt experimentRe:Labbet.nu

Ågesta folkhögskola
Projektledare: Tibor Hajnal

Kort beskrivning:
Labbet.nu har funnits på nätet sedan 2007 och under tiden haft över 14 000 unika besökare. Åren går och Labbet.nu görs om i WordPress och filmerna läggas upp så att alla webbläsare kan öppna filmerna. Vi ska också göra nya filmer med förhoppningsvis intresseväckande experiment.

Vi hoppas att labbet.nu ska användas inom folkbildningen och även andra utbildningar och framförallt inspirera till upptäckarglädje inom naturvetenskaperna.

Besök webbplatsen: http://labbet.oer.folkbildning.net


Dator med facebook på skärmenNät utan hinder

Studiefrämjandet Gävle Dala Norr
Projektledare: Sylvia Gutierrez

Kort beskrivning:
Nät Utan Hinder är ett pilotprojekt där syftet är att skapa en ny typ av arbetsform för samverkan och kunskapssökande med målgruppen funktionshindrade inom området Gävle Dala Norr.

Grupper på tre skilda orter i avdelningen deltar i projektet som bygger på blended learning. Målet är att få deltagarna så självgående som möjligt i sitt datoranvändande och ge dem de mest grundläggande verktygen för att kunna delta i en studiecirkel som är helt på distans.

I slutet av projektet genomförs en kortare typ av distanslösning som deltagarna har möjlighet att följa, med tillgång till lokal hjälp av ledare på den egna orten.

Besök webbplatsen: http://utanhinder.oer.folkbildning.net


Romsk flaggaAme rom sam!

Skarpsnäcks folkhögskola
Projektledare: Sofie Sandholm, Martin Wikström

Kort beskrivning:
Tillsammans med en grupp romer som ingår i ett pågående ESF-projekt på Skarpnäcks folkhögskola bygger vi en öppen lärresurs om romsk historia och kultur. Gruppen planerar och producerar materialet till lärresursen och tillsammans arbetar vi fram layout och webbsidans olika funktioner. Webbsidan kommer att innehålla texter, filmer, foton och länkar. Lärresursen vänder sig både till romer och ickeromer. Texter kommer att vara på romani chib och på svenska och filmer kommer att textas på respektive språk.

Besök webbplatsen: http://vi-romer.oer.folkbildning.net


Ett öga och en filmDrakprojektet

Sensus Studieförbund Uppsala Härnösand
Projektledare: Vivian Abou Karam

Kort beskrivning:
Drakprojektet – projekt för att få människor att lyfta och fortfarande ha god förankring i marken.

Projektet syftar till att bryta utanförskap och riktar sig till personer som drar sig undan sociala sammanhang av olika anledningar. Tanken är att personer som drar sig undan det sociala livet skall kunna ges möjlighet att delta i sociala och kulturella aktiviteter hemifrån.

I Drakprojektet ges deltagare möjligheten att delta i filmstudiecirkeln filmrummet som äger rum på på nätet, där de ser på film av olika slag som de sedan diskuterar. Målet är att skapa en förbättrad metod för filmstudiecirkeln så att den kan spridas och vidare utvecklas av andra.


KeramikugnRAKUMEDMERA

Leksands folkhögskola
Projektledare: Mats Svensson

Kort beskrivning:
RAKUMEDMERA är ett projekt som drivs av Leksands folkhögskola för Folkbildningsnätet och som syftar till att framställa ett fritt läromedel om keramik för ALLA som är intresserade av att göra saker i lera. Tekniken kallas för RAKU och har sitt ursprung i Japan. Den har blivit mycket populär i väst då själva bränningen går snabbt. Man ställer in föremålen i en varm ugn och lyfter därefter ut sakerna med en tång när glasyren smält.

Besök webbplatsen: http://rakumedmera.se/

Läromedlet äri ett fristående komplement till www.meramedlera.se och www.glaseramera.se


Come on Create (Det börjar med en färgklick)

Södra Stockholms folkhögskola
Projektledare: Tova Björkquist

Presentationstext PR

Come on! Create! är en webbsida med Levande Verkstadsövningar.
Där hittar du korta filmer på igångsättande övningar i olika skapande material.
Vi visar också exempel på hur du kan arbeta vidare utifrån övningarna i tema, i materialet 
eller med andra uttrycksformer.
En ny övning läggs till per termin.
Vår målgrupp är pedagoger, ledare och lärare. 
Övningarna är lätta att anpassa till olika grupper, åldrar och ämnesområden. 
Naturligtvis kan sidan även användas som inspiration för alla som själv arbetar kreativt, 
eller som önskar att komma igång att skapa!

Besök webbplatsen: http://comeoncreate.oer.folkbildning.net


Flexibelt lärande i samverkan

Grimslövs folkhögskola
Projektledare: Johanna Jansson

Kort beskrivning:
Syftet med projektet – Flexibelt lärande i samverkan – är att undersöka och prova oss fram hur flexibelt lärande kan organiseras och genomföras så att vi kan nå människor som idag inte kan delta i folkhögskolans allmänna kurs. Målet för projektet är att skapa en modell som kan användas för samtliga gymnasiegemensamma ämnen.

Projektet ska också resultera till att den digitala tillgängligheten för målgrupper, personer med funktionsnedsättning och personer med annan kulturell och språklig bakgrund ska öka. Projektet kommer att presentera exempel på färdig produkt som t.ex. övningar i matematik/naturkunskap med verklighetsbaserad grund som vi arbetar fram via en webbsida med film, foto och text.

Besök webbplatsen: http://larisamverkan.oer.folkbildning.net


Distanskurs i teckenspråk på kvartsfart

Fellingsbro folkhögskola
Projektledare: Johan Zimmerman /Magnus Ryttervik

Kort beskrivning:
Under många år har utbildningen blivit kontaktad av personer som önska/har behov av att lära sig teckenspråk, men som inte har möjligheten att läsa på heltid(Fellingsbro folkhögskola bedriver en fyra-årig teckenspråks- och dövblindtolkutbildning på heltid, och en ett-årig teckenspråksutbildning på heltid).

Med utbildningen ”Distansutbildning i teckenspråk” ville vi erbjuda möjligheten för nybörjare att lära sig grunderna i teckenspråk för att kunna kommunicera på ett vardagligt sätt kring saker som rör deras person och vardag. För att tid och ekonomi inte skulle vara att hinder bestämde vi oss för att ge kursen på kvartsfart.

Strukturen för utbildningen är 5 närträffar med distansperioder där emellan, under vilka vi förväntar oss att deltagarna jobbar 5 timmar/vecka.

Innehållet i utbildningen och deltagarnas uppgifter byggs upp med filmer inspelade av pedagogerna tillsammans med Ur.se´s teckenspråkiga material och ”digitalt teckenspråkslexikon”. Utifråg dessa tre källor kan deltagarna hämta information och glosor för att kunna redovisa de uppgifter de får under distansperioderna.

Vid de fem närträffarna får deltagarna både ta del av teoretiska genomgångar samt öva sin kommunikativa förmåga.

Besök webbplatsen: http://tspdistans.oer.folkbildning.net


Läsplattor, mobiltelefonHållbar digitalisering

Lidingö folkhögskola
Projektledare: Joakim Bergeå

Presentationstext PR

En webbresurs för pedagoger som vill integrera digitala verktyg i undervisningen. Med verktygsbeskrivningar och lektionsexempel visas hur detta kan lyfta undervisningen och öka flexibiliteten och tillgängligheten. Här ges även förslag på hur man kan börja “flippa klassrummet” och de vinster som detta kan ge.

Besök webbplatsen: http://halldig.oer.folkbildning.net

Creative Commons-licens
Detta verk av Joakim Bergeå är licensierat under en Creative Commons Erkännande-DelaLika 3.0 Unported-licens.


DigibokEn app som ger dig din röst tillbaka

Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län
Projektledare: Jimmy Olsson

Kort beskrivning:
Projektet syftar till att minska utanförskapet för personer med kommunikativa funktionsnedsättningar, i synnerhet personer med afasi, samt att minska den digitala klyftan för personer med kommunikativa funktionsnedsättningar genom att erbjuda digitala hjälpmedel som är anpassade för den teknikintensiva värld vi lever i idag. Digibok har som målsättning att skapa en fungerande metod för hur logopeder och pedagoger kan arbeta med fysiska och digitala kommunikationsverktyg tillsammans med personer med afasi och deras anhöriga.

Besök webbplatsen: http://digibok.oer.folkbildning.net


LäsplattaLärplattor och e-böcker för flexibelt läsande

Ingesunds folkhögskola
Projektledare: Henric Ahlgren

Kort beskrivning:
Med stöd från Folkbildningsrådets flexlär 2013 och med Arvika stadsbibliotek som samarbetspartner arbetar vi med ett metodprojekt benämnt Lärplattor och e-böcker för flexibelt läsande. Vårt mål med projektet är att vi ska kunna få ett resultat som pekar mot nya pedagogiska arbetsmetoder vilka i förlängningen kan motivera våra kursdeltagare till ökad läsning. På vilka sätt kan läsning av e-böcker i en lärplatta sägas stimulera till läsning?

Besök webbplatsen: http://larplattor.oer.folkbildning.net


Dator och handslagFlexIT

Studieförbundet Vuxenskolan Stockholms län
Projektledare: Fredrik Pedersen-Dambo

Kort beskrivning:
Vårt mål med metodprojektet FlexIT är att skapa en internetbaserad resurs med filmer som stöd att komma igång med internetanvändande för nytta och nöje. Att själv kunna använda och få ta del av Internets olika möjligheter utan att behöva be om hjälp ser vi som en viktig delaktighets och tillgänglighetsfråga. Vi arbetar för att ge människor ökade kunskaper, delaktighet i samhället och större makt över sitt eget liv!

Besök webbplatsen: http://flexit.oer.folkbildning.net

Bild: Kyle MacDonald
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/


Olika sinnenDigital Folkbildning – med lärstilar i fokus

ABFs Förbundsexpedition
Projektledare: Christian Wåhlin

Presentationstext PR

En lärresurs som ger dig som folkbildningspedagog förslag på metod för flexibla studier utifrån ett tillgänglighets- och lärstilsperspektiv. Ett antal digitala verktyg som var för sig ger utrymme för olika uttryck och lärstilar studeras utifrån sin lämplighet för olika målgrupper.
Exempel tagna från både testverksamheter och genomförda studieverksamheter redovisas som metodexempel och inspiration.

Besök webbplatsen: http://larstilar.oer.folkbildning.net

 


Alternativ matematikundervisning barn på skolgårdKommat

Hvilans folkhögskola
Projektledare: Charlotte Asker

Kort beskrivning:
Målet för projektet Kommunicera matematik (Kommat) är att skapa en öppen lärresurs inom matematik som innehåller ett antal laborativa moment med instruktioner i form av text, bild och film. Vi riktar oss framför allt till lärare som undervisar på allmän kurs i Ma 1 och Ma 2. Laborationerna ska kunna genomföras av deltagarna i grupp eller på egen hand och sedan inbjuda till diskussioner sinsemellan och med läraren. Den praktiska undervisningen ger en möjlighet att uppleva matematiken med fler sinnen vilket gynnar inlärning och ger deltagarna en koppling mellan verklighet och teori.

Besök webbplatsen: http://kommat.oer.folkbildning.net


Elever vid datorerGilla svenska på nätet

Folkuniversitetet
Projektledare:  Anna-Karin Sjöström

Kort beskrivning:

Folkuniversitetet vill utveckla en lärform som möjliggör för daglediga/föräldralediga/arbetslösa kvinnor av utländsk härkomst i att dels utveckla sig i det svenska språket dels öka sina kunskaper om samhället för ett mer aktivt samhällsdeltagande.

Vill vi i nära samarbete med målgruppen utveckla metoder som gör det möjligt att i flexibla former fortsätta sitt lärande i svenska och om samhället. Grundläggande utbildningar i data och Internet erbjuds genom Digidel och kommer utgöra en sluss in till det vidare och flexibla lärandet som utvecklas i det tänkta metodprojektet.


Folkbildningsnätet med tal och punkt

Kvinnofolkhögsklolan
Projektledare: Madeleine Linder

Kort beskrivning:
Vårt mål med detta projekt är att hitta fungerande metoder för personer som pga synskada eller annan, för skärmläsningsbegränsande funktionsnedsättning, hitta former för att ta del av information och att själv kommunicera inom ramen för folkbildningsnätet. Samtidigt som nya metoder och nuvarande hjälpmedel blir brukarvänliga löper också tekniken iväg och effektiva problemlösningar blir ständigt eftersläntrande. Detta är ett problem för kursdeltagare inom folkbildningen såväl som för lärare och annan personal.

Vi arbetar för att ta fram en manual på de lösningar som idag finns med iphone och skärmläsningsprogram voice over (ett i iphone inbyggt talstöd för skärmläsning). Manualen ska finnas i ett tillgängligt skick genom en wiki där man via länkar ska få information om vilka möjligheter som finns, för att använda folkbildningsnätet på ett funktionellt sätt. Fördelen med att skapa en wiki är att man lätt kan uppgradera informationen så att förändringar kan läggas till.

Besök webbplatsen: https://wiki.folkbildning.net/Folkwikin/Folkbildningsnatet_med_tal_och_punkt?title=Folkbildningsnatet_med_tal_och_punkt


Skapa Ordning med Läsplatta (SOL-projektet)

Molkoms folkhögskola
Projektledare: Mikael Fahlén & Peter Gillenstrand

Kort beskrivning:
Solprojektet är en möjlighet för våra kursdeltagare i Akursen (unga vuxna med asperger syndrom eller högfungerande autism utan utvecklingsstörning). SOL-projektet arbetar med läsplattor och appar som skall individanpassas utifrån varje kursdeltagare. Många appar är direkt anpassade till gruppen eller kan lätt tas emot av gruppen. Det är främst appar i området ekonomi, personliga behov och struktur. Det är t ex Pages, Prezi, Imovie, Kamera, Istopmotion, Hemnet, Smartränta, Roomplanner, King of math, ex Nordea (bankappar), Fordonsfakta, Högskolprov, Rätt lön, Timstock, Wunderlist, Cloud on, Dropbox, Teds talk m.m. Även internet via Safari kommer att användas via läsplattan. Kursdeltagarna har med sig läsplattan dygnet runt och har tillgång till trådlös uppkoppling via sitt internat.

Efter avslutad kurs är målet att de skall kunna använda en läsplatta både privat och i undervisningen. Att den skall underlätta t ex framtida studier då kursdeltagare lär sig att dokumentera föreläsningar i ljud, bild och film. Projektet kommer att vara tillsammans med två grupper då den ena slutar i juni och den andra startar i augusti. Gruppen som startar i augusti kommer kunna ta del av utbildningen under resten av läsåret vilket kommer öka användandet och förståelsen för verktyget.

Besök webbplatsen: http://sol.oer.folkbildning.net


Comments are closed.